బాలినేని శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రకాశం జిల్లా అధ్యక్షుడిగా భాద్యతలు చేపట్టడంతో పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్సాహం నెలకొంది

Back to Top