గుడిని గుడిలో ఉన్న లింగాన్ని సైతం బాబు అమ్మేస్తున్నాడు : అనంతపురం పర్యటనలో వైఎస్ జగన్

Back to Top