వైయస్ జగన్ ప్రకటించిన నవరత్నాలాంటి పథకాలతో బాబు గుండెల్ల్లో గుబులు మొదలైంది : భూమన

Back to Top