హైదరాబాద్‌: ఎన్డీఆర్‌ను వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా తొలగించాకా ఆయన ఫోటో ఎందుకు వాడుతున్నారు?

Back to Top