స్పీకర్: పి.ఎన్.వి ప్రసాద్ : జూలై 27, 2012

పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ  వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాలమేరకు రాష్ట్ర డాక్టర్ల విభాగం కన్వినర్‌గా డా. గోసుల శివభరత్ రెడ్డి, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ గారిని నియమించాడమైనది.

తాజా ఫోటోలు

Back to Top