వైఎస్సార్సీపీ ప్రవాసాంధ్రుల నియామకాలు

వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షులు వైఎస్ జగన్ ఆదేశాల మేరకు యూఎస్ఏ సిటీ ఇంఛార్జెస్ మరియు స్టూడెంట్ వింగ్ కమిటీలలో...పార్టీకి చెందిన ప్రవాసాంధ్రులను వివిధ పదవులలో నియమించడమైనది.Back to Top