ముస్లింలకు వైయస్ జగన్ శుభాకాంక్షలు

పవిత్రమైన రంజాన్ మాసం
ప్రారంభమైన సందర్భంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ముస్లింలకు వైయస్ ఆర్ కాంగ్రెస్
అధ్యక్షులు వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.Back to Top