వైయస్‌ జగన్‌ చదువుల విప్లవం తెస్తారు

ప్రకాశం: వైయస్‌ జగన్‌ ముఖ్యమంత్రి కాగానే చదువుల విప్లవం తీసుకువస్తారని వైయస్‌ఆర్‌సీపీ నాయకులు అమృతపాణి తెలిపారు. తమ బిడ్డలను చదివించుకుంటే వైయస్‌ జగన్‌ కూలి ఇస్తారని ఆయన చెప్పారు. మన కోసం వైయస్‌ జగన్‌ అలుపెరగని పోరాటం చేస్తున్నారని చెప్పారు. మన మహిళల పేరుతో పక్కా ఇల్లు కట్టించి ఇస్తారని చెప్పారు.
 
Back to Top