పాదయాత్రలో వృద్ధకళాకారుల సందడి

విశాఖపట్నం: జననేత అడుగు వృద్ధకళాకారుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపింది. పాదయాత్ర చేసుకుంటూ తమ గ్రామానికి వచ్చిన వైĶæఃస్‌ఆర్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అధినేత వైయస్‌ జగన్‌ను చూసి వారంతా ఉప్పొంగిపోయారు. వైయస్‌ జగన్‌ను కలిసి డప్పు కొడుతూ.. తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. జననేత వైయస్‌ జగన్‌ను డప్పు కళాకారులు కలిశారు. వైయస్‌ జగన్‌ను చూసిన సంతోషంతో ఆయన ముందు డబ్బు వాయిస్తూ సందడి చేశారు. వృద్ధ కళాకారులను వైయస్‌ జగన్‌ ఆత్మీయంగా పలకరించారు. 
Back to Top