నేడు పాదయాత్రకు విరామం

ఈస్టర్‌ పర్వదినం  సందర్భంగా  ఆదివారం ప్రజాసంకల్పయాత్రకు విరామం ఇచ్చారు. సోమవారం నుంచి పాదయాత్ర పునః ప్రారంభం అవుతుంది.

Back to Top