రెండో రోజు కొనసాగుతున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు

అమరావతిః రెండో రోజుఏపీ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి. ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కొనసాగుతోంది.

Back to Top