బిడ్డకు ఆపరేషన్‌ చేయించే స్తోమత లేదు


పశ్చిమగోదావరి : అన్నా మా బిడ్డకు కంటిలో నల్ల గుడ్డు కోణంగా ఏర్పడింది. ఆపరేషన్‌ చేయించాం. రెండో కన్నుకు  కూడా ఆపరేషన్‌ చేయించాలని అంటున్నారు. ఆటోనే జీవనాధారం చేసుకుని బతుకుతున్నాం. మళ్లీ మా బిడ్డకు ఆపరేషన్‌ చేయించే స్తోమత లేదు. నువ్వే సహకరించాలన్నా అంటూ పాదయాత్రలో విజయరావు, రాజకుమారి దంపతులు వైయ‌స్ జగన్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు.
Back to Top